30 september 2008

Kopje onder' multidisciplinaire oefening zoetermeer

In Zoetermeer oefenden vandaag de verschillende hulpdiensten uit de regio Haaglanden in de grootschalige en multidisciplinaire oefening ‘Kopje onder’ onder ‘realistische’ natte omstandigheden. Doel van deze oefening - mensen redden en in veiligheid brengen na een overstroming – is bereikt. Daarbij was de nieuwe multidisciplinaire samenwerking succesvol te noemen. De organisatie was in handen van de projectgroep Overstromingen Haaglanden. Evenals het gebrek aan onderlinge communicatiemiddelen, was het brede multidisciplinaire karakter van deze oefening nieuw. Samenwerking tussen de operationele diensten van de brandweer in regio Haaglanden, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Haaglanden (GHOR) en Politie Haaglanden is gebruikelijk. De extra inzet van Defensie en de verschillende reddingsbrigades is niet eerder zo grootschalig geoefend. Aanvankelijk leek dit tot enige chaos te leiden, echter toen ‘op commandoniveau’ de lijnen duidelijk waren uitgezet begon de oefening te lopen. Verrassend in de oefening was het soms wel heel serieuze spel van de slachtoffers, zo wilden zij allen tegelijk in een van de bootjes.
Omdat de stroom en de communicatie was uitgevallen werd er gewerkt met een speciale satellietmobiel van Defensie

De ME moest er aan te pas komen om dit goed te begeleiden, waarschijnlijk was hier sprake van een realistische situatie.

Geen opmerkingen: