13 juli 2009

Brand in school

Zondagavond kwam er bij de brandweer een automatische brandmelding van de school de Flierefluiter aan de Gerswinrode binnen. Volgens standaardprocedure rukte de brandweer uit naar het brandadres. Daar éénmaal aangekomen trof de brandweer een brand aan tegen de voordeur die vanaf buiten naar binnen was geslagen. Op voorhand werd direct een tweede bluswagen gevraagd. Door snel optreden van de brandweer bleef de brand beperkt tot de hal en de luifel, en kon niet verder uitbreiden. Wel stond heel de school onder de rook. De tweede bluswagen bleek achteraf niet nodig. De gemeente heeft het pand veilig afgedicht. Vandaag werd de brandschade vastgesteld door de verzekering.

Geen opmerkingen: