27 november 2009

Regionaal commandant Rob Brons verlaat de brandweer Haaglanden

Na ruim zestien jaar neemt Rob Brons afscheid als commandant van de Veiligheidsregio Haaglanden en daarmee ook van de Brandweer. Per 1 maart 2010 wordt Brons de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van De Haagse Hogeschool. Het moment is zorgvuldig gekozen; zijn intensieve jaren in de voorbereiding tot de vorming van de regionale brandweer en de oprichting van de Veiligheidsregio Haaglanden zijn nu bijna afgerond. Vanaf 1 oktober 1997 vervulde Brons de functie van commandant brandweer Den Haag, tevens regionaal commandant brandweer/directeur Veiligheidsregio Haaglanden ( VRH). Hierin was hij verantwoordelijk voor voorbereiding op de coƶrdinatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in een gebied met 9 gemeenten en 8 brandweerkorpsen, voor circa 1.000.000 inwoners. Daarnaast was hij vanaf 3 november 2003 Landelijk Commandant USAR.NL, een internationale multidisciplinaire bijstandseenheid voor civiele rampenbestrijding. De komende jaren zal hij leiding geven aan het realiseren van de ambities van De Haagse Hogeschool een complete kennisinstelling te zijn, internationaal georiƫnteerd en gedifferentieerd inspelend op de heterogene instroom van studenten.

Geen opmerkingen: