18 augustus 2010

Benoeming regionaal brandweer commandant

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden heeft per 1 september 2010 Mevrouw Esther E. Lieben benoemd tot regionaal brandweer commandant Haaglanden.
Mevrouw Lieben startte haar carrière bij de brandweer in 1988 toen zij op de Rijksbrandweeracademie tot brandweerofficier werd opgeleid. Van 1990 tot en met 2002 was zij in diverse staf- en lijnfuncties werkzaam bij de brandweer Haaglanden. Na vijf jaar bij de brandweer Utrecht te hebben gewerkt is zij thans werkzaam als districtcommandant Waterweg bij de regionale brandweer Rotterdam-Rijnmond. Met deze benoeming voorziet het bestuur in de vacature van regionaal commandant Haaglanden die was ontstaan als gevolg van het vertrek van Rob Brons naar het bestuurscollege van de Haagse Hogeschool.

Geen opmerkingen: