14 april 2013

Brand in school

Zoetermeer- Zaterdagavond kwam er een automatische brandmelding binnen bij Siemens van de basisschool "de Plankier" gelegen aan de Wedekindzijde 1-3. Omdat het beveiligingsbedrijf ook inbraakmelding kreeg rukte de brandweer hierop met meer materieel uit. Te plaatse was er daad werkelijk brand in een lokaal van de peutergroep. De brandweer gaf het naderbericht kleine brand en kon de vuurhaard blussen met 1 hoge straal. Daarna zijn de lokalen en de gang met een hogedruk ventilator geventileerd. De oorzaak van de brand is vermoedelijk brandstichting, de technische recherche stelt een onderzoek in. De technische dienst van de gemeente Zoetermeer heeft voor de afdichting gezorgd.

Geen opmerkingen: