24 april 2013

Nieuwe voertuigen voor Brandweer Haaglanden

Woensdag 24 april neemt brandweer Haaglanden twee nieuwe voertuigen officieel in gebruik. Op de kazernes Monster en Wassenaar vervangen twee nieuwe ‘terreinvaardige’ tankautospuiten oude exemplaren. 
Met de terreinvaardige voertuigen kan op het strand en in het duingebied goede brandweerzorg geleverd worden. De nu drie Haaglandse terreinvaardige tankautospuiten in Monster, Scheveningen en Wassenaar vormen samen met de voertuigen van Hoek van Holland een aaneengesloten dekking van het duin- en strandgebied. Samen vormen zij een brandweerpeloton; een eenheid die zelfstandig kan opereren bij brand of andere incidenten. De nieuwe voertuigen zijn vanaf eind mei volledig operationeel. Op het strand van Kijkduin draagt de leverancier (Dutch Rescue Vehicles uit Hoogeveen) de voertuigen over aan Esther Lieben, Commandant brandweer. Daarna worden de sleutels van de voertuigen aan brandweermensen van de kazernes Monster en Wassenaar overhandigd. Geen opmerkingen: