10 oktober 2008

Nieuwe tweetonige hoorn

Binnen 5 jaar moeten alle brandweer, ambulance en politievoertuigen uitgerust zijn met de nieuwe twee tonigehoorn. Nieuwe voertuigen die na 1 januari 2009 worden afgeleverd moet met een gecertificeerd sets zijn uitgerust. De twee tonigehoorn is ontwikkelt in samenwerking met T.N.O. De tweetonige hoorn bestaat uit een lage toon (375 hertz) en een hoge toon (500 hertz). Bij het nadere van bv een kruispunt mag de frequentie versneld worden. Het kipperen van de koplampen tijdens de signalen overdag blijft toegestaan. Naast deze drie hulpdiensten komende de volgende dienst ook in aanmerking: Rode kruis (rampenbestrijdings éénheden) / Bloedbank / Prorail (calamiteiten) / Stafdienst Justitie / Landelijk vervoer (Justitie) /Landelijke Bijzondere Bijstand DJI / Milieudienst Zuid Holland / DMCR (milieudienst Rijnmond) / Rotterdam Port Authority / K.N.B.R.D / Diverse aangewezen diensten voor crisisbeheesing of rampenbestrijding van BZK, Defensie, Justitie, V en W , Vrom en VWS.

De nieuwe tweetonig hoorn klinkt als volgt: Het Geluid

Voor meer informatie over de optische en geluidssignalen kunt u terecht bij de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR).

Geen opmerkingen: